Privacy en cookie statement

Januari 2016
Post Is Veel Leuker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Post Is Veel leuker draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je ermee akkoord dat Post Is Veel Leuker je gegevens overeenkomstig dit privacy statement gebruikt.
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie aan te vragen, producten te kopen, of om nieuwsbrieven te ontvangen.

 

Post Is Veel Leuker legt je gegevens vast voor de uitvoering van je opdracht. Je gegevens kunnen door Post Is Veel Leuker worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Post Is Veel Leuker. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer je je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen via onze klantenservice
Post Is Veel Leuker verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Post Is Veel Leuker geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Als je meer wilt weten over de jou betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kun je contact met ons opnemen via onze klantenservice.

 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel Post Is Veel Leuker als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

 

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar www.postisveelleuker.nl/mijn-account/

 

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Post Is Veel Leuker:
Post Is Veel Leuker
Postbus 115
1700AC Heerhugowaard
Telefoon: +31 (0)72 – 2100 301
E-mail: support@postisveelleuker.nl