Retourprocedure

Ben je toch niet helemaal tevreden met je bestelling? Jammer, maar dat kan gebeuren! Lees hieronder hoe je jouw bestelling kunt retourneren.

 

Retourneren kan binnen 14 dagen. Dit is het herroepingsrecht dat je als consument hebt. De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument

 

Oorbellen kunnen niet geretourneerd worden om hygiënische redenen, tenzij de oorbellen nog ongebruikt in de verpakking zitten. Als wij je retour hebben ontvangen zullen wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten op het door jou gebruikte bankrekeningnummer of creditcard.

 

Retourformulier

Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan:
Easy2 Invest BV
Post is Veel Leuker

Postbus 115
1700AC Heerhugowaard

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.